top of page

Velkommen til Nord Kano- og Kajakklubb

VELKOMMEN TIL NORD KANO- OG KAJAKKLUBB

Vi er en liten kajakklubb som holder til i Langviksbukta på Bygdøy. Klubben har rundt 400 aktive medlemmer i alle aldre. Klubbens hovedaktivitet er turpadling i kajakk. Det blir avholdt fellesturer på søndager kl. 10:30 samt en høsttur hvert år til mer eksotiske farvann. I fjor tok vi imot over 40 nye medlemmer på innmeldingsdagen.

 

Nå er det inntaksstopp med venteliste. Interessen for medlemskap i Nord KKK er nå så stor at det er ikke sikkert du kommer med før 2026. Ønsker du likevel å stå på ventelisten, må du sende navn og epostadresse til post@nordkkk.no. Alle nye medlemmer må ha gjennomført et introkurs, enten i klubbens regi eller fra annet sted. Neste inntak: I løpet av april 2022 vil de som kan få plass få informasjon om medlemskap og innbetaling av årskontingenten. All korrespondanse skjer via e-post.

Klubbens medlemmer har en Facebookgruppe for felles oppdatering.

VIKTIG NYHET FOR 2023/24: Flomsikring i Langviksbukta

Det er vedtatt at Vikingskipmuseet skal utvides til et Vikingtidsmuseet, da skipene ikke kan flyttes uten stor risiko. Området rundt både Folkemuseet og Vikingskipmuseet er i dag utsatt for flomvann og det er nødvendig med flomsikring. Flomsikringen som er planlagt på Bygdø får konsekvenser for klubben. Det er besluttet å lage en tunnel for flomvann som kommer ut rett bak klubbhus og kajakkbodene. Planlagt oppstart er våren 2023. Anleggsarbeidet vil medføre stor aktivitet på området mye graving og biltraffik.

I tillegg til en flomvannstunnel, skal det bygges et nedstigningstårn over et maskinrom under bakken. Flomvannet skal ledes ut via rør ut i Langviksbukta.

Hva skjer med kajakklubben i anleggsperioden?

Både klubbhuset og kajakkbodene må flyttes under anleggsperioden og muligens permanent. Det er lovet at klubben skal ha tilgang til kajakkene under anleggsarbeidet, men dette vil medføre store ulemper for klubben så lenge anleggsarbeidet står på.

Det er usikkert om kajakkbodene kan flyttes, hvis dette ikke lar seg gjøre vil kajakkene bli oppbevart i et telt, som klubbens medlemmer vil ha tilgang til.

Arbeidet vil dessverre medføre veldig mange ulemper for klubbens medlemmer i løpet av anleggsperioden. Styret arbeider derfor for å få oppgradert området som et plaster på såret.

Kontingent for 2023

Enkeltmedlemskap kr 600,- / år

Familiemedlemskap kr 1100,- / år

Årsmøte og dugnad 2023

ÅRSMØTE i NordKKK ble holdt i år onsdag 29. mars kl 18:00 i klubbhuset. På årsmøtet diskuterer vi bl.a.: Ansvarsområder, valg av styre, forslag til budsjett for 2023, inkl. nytt utstyr, regnskap og status på tidligere aksjoner.

Klubbdagen i 2023 blir onsdag 23. august kl. 18:00.

Har du lyst å bidra til vedlikehold og samtidig bli mer kjent med klubbens medlemmer, kan du møte på årets DUGNAD,

onsdag 10. mai 2023, kl 18:00. Etter dugnaden blir det noe å spise og drikke og en kort presentasjon av klubbens aktiviteter i sommer. Adressen er Bygdøynesveien 14. E-post: post@nordkkk.no

bottom of page