top of page

Velkommen til Nord Kano- og Kajakklubb

VELKOMMEN TIL NORD KANO- OG KAJAKKLUBB

Vi er en liten kajakklubb som holder til i Langviksbukta på Bygdøy. Klubben har rundt 400 aktive medlemmer i alle aldre. Klubbens hovedaktivitet er turpadling i kajakk. Det blir avholdt fellesturer på søndager kl. 10:30 samt en høsttur hvert år til mer eksotiske farvann.

 

Nå er det inntaksstopp med venteliste. Interessen for medlemskap i Nord KKK er nå så stor at det er ikke sikkert du kommer med før 2028. Ønsker du likevel å stå på ventelisten, må du sende navn og epostadresse til post@nordkkk.no. Alle nye medlemmer må ha gjennomført et introkurs, enten i klubbens regi eller fra annet sted. Neste inntak: I løpet av mai 2024 vil de som kan få plass få informasjon om medlemskap og innbetaling av årskontingenten. All korrespondanse skjer via e-post.

Klubbens medlemmer har en Facebookgruppe for felles oppdatering.

VIKTIG NYHET FOR 2023/24: Flomsikring i Langviksbukta

Det er vedtatt at Vikingskipmuseet skal utvides til et Vikingtidsmuseet, da skipene ikke kan flyttes uten stor risiko. Området rundt både Folkemuseet og Vikingskipmuseet er i dag utsatt for flomvann og det er nødvendig med flomsikring. Flomsikringen som er planlagt på Bygdø får konsekvenser for klubben. Det er besluttet å lage en tunnel for flomvann som kommer ut rett bak klubbhuset og kajakkbodene. Oppstart var våren 2023. Anleggsarbeidet medfører stor aktivitet på området med mye graving og biltraffik.

I tillegg til en flomvannstunnel, skal det bygges et nedstigningstårn over et maskinrom under bakken. Flomvannet skal ledes ut via rør ut i Langviksbukta. Arbeidet avsluttes 28. juni 2024. Da skal klubbhuset og kajakkbodene flyttes tilbake hvor de var!

Hva skjer med kajakklubben i anleggsperioden?

Både klubbhuset og kajakkbodene er flyttet under anleggsperioden og muligens permanent. Klubben har tilgang til kajakkene under anleggsarbeidet, men dette medfører store ulemper for klubben så lenge anleggsarbeidet står på. Arbeidet vil dessverre medføre veldig mange ulemper for klubbens medlemmer i løpet av anleggsperioden. Styret arbeider derfor for å få oppgradert området som et plaster på såret. Klubbhuset og kajakkbodene skal flyttes tilbake sommeren 2024.

Anleggsarbeidet har medført stor aktivitet på området, med mye graving og biltrafikk. Klubbhuset og kajakkbodene er midlertidig flyttet i 2 sesonger mens graving foregikk. Men den omfattende byggearbeidet innerst i Langviksbukta avsluttes i juni og klubben har besluttet å ta imot nye medlemmer i august i år. Det blir endelig mulig å holde våttkort kurs og å ta imot nye medlemmer på et tilfredstillende måte. Ingen har mistet plassen på ventelisten til klubben.

Kontingent for 2024

Enkeltmedlemskap kr 600,- / år

Familiemedlemskap kr 1100,- / år

Årsmøte og dugnad 2024

ÅRSMØTE i NordKKK blir holdt i år onsdag 20. mars kl 18:00 i klubbhuset. På årsmøtet diskuterer vi bl.a.: Ansvarsområder,

valg av styremedlemmer, regnskap for 2023, forslag til budsjett for 2024, og status på tidligere aksjoner.

Innvielsesfest: Lørdag 17. august vil vi markere innvielse av klubbhuset og avslutningen av anleggsarbeid. Alle er velkommen!

Høstturen i 2024 blir lørdag 7. september til søndag 8. september til kystledshytte på Steilene i Oslofjorden.

bottom of page