top of page

Introduksjons-kveld for nye medlemmer i NKKK

INTRODUKSJONS-KVELD FOR NYE MEDLEMMER

Kontaktpersen: Geoffrey Kempton

TIRSDAG 10. MAI 2022 kl. 18:00 - ca. 19:30 blir det fellesoppmøte for alle NYE medlemmer i NORD Kano- og Kajakklubb. Dere får en kort introduksjon til klubben, med omvising av klubbens fasiliterer og en innføring i bruk av klubbens kajakker og utstyr. Dere må møte opp personlig på første introkveld med kvittering for innbetalt årskontingent. Etter introduksjon til klubben kan de som ønsker å ta Våttkort avtale kursdagen med kurslederen.

 

NORD KKK ønsker at alle nye medlemmer har fullført Våttkort Introkurs.

Våttkort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning som finnes i Norges Padleforbund. Etter endt kurs har deltakeren, gjennom enkel praktisk øvelse, lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Våttkortkursene arrangeres i mai/juni. Aktivitetslederen er Nicolai Kjerschow (oslobykayak@gmail.com). Kurset tar 3 timer og kursavgiften er kr 800,-.

Det blir maks 8 deltager pr kurs. Kurset inkluderer en innføring i bruk av klubbens kajakker og utstyr. Vips eller kontant, direkte til aktivitetslederen.

Kursdagene:

Kommer senere

Kurset inkluderer:

• Disponering av klubbens kajakker og utstyr

• Padleteknikk

• Turer fra Langviksbukta

• Sikkerhetstiltak

• Velt, egenredning og kameratredning 

 

Vi benytter klubbens kajakker, men ta med egen redningsvest om du har.

Det stilles ingen krav til tidligere erfaring i kajakk­padling, men deltakerne må kunne svømme! Minimumsalder 12 år. All deltakelse skje på eget ansvar.

Vi forholder oss til gjeldene smittevernsregler.

 

Kontaktperson: Geoffrey Kempton, post@nordkkk.no 

 

Krav om politiattest i NORD KKK.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. I NORD KKK blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

bottom of page