top of page

Introduksjons-kveld for nye medlemmer i NKKK

INTRODUKSJONS-KVELD FOR NYE MEDLEMMER

Kontaktpersen: Geoffrey Kempton

Anleggsarbeidet innerst i Langviksbukta har medført stor aktivitet på området,

med mye graving og biltrafikk. Klubbhuset og kajakkbodene var midlertidig flyttet

i 2 sesonger mens graving foregikk. Men anleggsarbeidet avsluttes 28. juni i år og klubbhuset og kajakkbodene flyttes tilbake på plass. Det blir endelig mulig å ta imot nye medlemmer på et tilfredstillende måte og å holde våttkort kurs fra klubben. Ingen har mistet plassen på ventelisten til klubben.

I juni i år vil de som har stått lengst på ventelisten får et tilbud om medlemskap.

Introduksjonskvelden for nye medlemmer vil være i begynnelsen av august og våttkort kursene vil holdes i løpet av august. Nye medlemmer som har våttkort fra før behøver ikke ta våttkort kurs på nytt.

 

Krav om politiattest i NORD KKK.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. I NORD KKK blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

bottom of page