top of page

Introduksjons-kveld for nye medlemmer i NKKK

INTRODUKSJONS-KVELD FOR NYE MEDLEMMER

Kontaktpersen: Geoffrey Kempton

Grunnet omfattende byggearbeider innerst i Langviksbukta har klubben besluttet at vi ikke kan ta imot nye medlemmer i år.

Anleggsarbeidet vil medføre stor aktivitet på området, mye graving og biltrafikk. Klubbhuset og kajakkbodene er midlertidig flyttet i 2 sesonger mens graving foregår. Det blir dessverre ikke mulig å holde våttkort kurs eller å ta imot nye medlemmer på et tilfredstillende måte.

 

Ingen mister plassen på ventelisten til klubben.

 

Krav om politiattest i NORD KKK.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. I NORD KKK blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

bottom of page